מהירות מופרזת

צור קשר
סיפורי מקרים
מהירות מופרזת

נהיגה במהירות מופרזת בשונה מנהיגה במהירות הגבוהה מהמהירות המצוינת בחוק גם היא התנהגות אשר מוגדרת בחוקי התעבורה כהתנהגות פלילית שנושאת עימה עונשים וסנקציות כבדיות משקל. נהיגה במהירות מופרזת נחשבת בעיני החוק כפעולה רשלנית ועל כן במקרה של תאונה הסנקציה עבור מהירות מופרזת תהיה חריפה הרבה יותר מאשר בנהיגה במהירות המותרת ועל תחמיר את גזר הדין.
 

הגדרת מהירות מופרזת

מהירות מופרזת בשונה מהמהירות הגבוהה מעל המותר היא כל מהירות שיש בה ממש כדי לסכן את עוברי הדרך, הנהג ויושבי הרכב כפי שהוגדרה בחוק ובהתאם לתנאי הדרך, המהירות המותרת בסוג הכביש ו/או הדרך ןבכ – 20 אחוזים יותר מהמהירות המותרת על פי החוק באותה הדרך ועל פי התמרורים. מהירות מופרזת היא כל מהירות אשר בהגדרתה על פי החוק היא נהיגה המהווה מאפיין רשלני, מהירות בה האדם הסביר יבין כי יש בה ממש לסיכון ציבור כלל הנהגים והנוסעים ברכב.
 


האם מהירות מופרזת היא גורם לתאונות דרכים?

המקרים רבים כן. מהירות מופרזת מונעת נהיגה באופן סובלני ושימוש שווה ובטוח של כל משתמשי הדרך, בכללם, נהגים, נוסעים והולכי רגל באזורי השונים של הכביש או הדרך. נהיגה במהירות מופרזת משבשת את התנועה במקרים של תנועה ערה ובמקרים של נהיגה בדרך עירונית. נהיגה במהירות מופרזת בדרכים עירוניות או דרכים אשר נמצאות בתוך אזורים המוגדרים כאזורים עירוניים אזורים בהם קיימת תנועה של בני אדם בקרבת מקום מסוכנת ונושאת עונשים חמורים יותר מאשר נהיגה במהירות מופרזת בדרכים מהירות ובין עירוניות.
 

כיצד ניתן להגדיר מהירות מופרזת באין תמרור מהירות?

בכל מקרה של חוסר בתמרורים תוגדר הדרך כדרך עירונית בה המהירות המותרת תהיה עד 50 קמש עד לתמרור הבא אשר מבטל את התקנה, כלומר, תמרור המצביע על תחילתה של דרך בין עירונית/דרך מהירה. חשוב לציין כי רבים מן הנהגים לוקחים את המהירות המותרת כהמלצה בלבד או כמהירות המינימאלית המותרת. חשוב מאוד להבין כי המהירות המותרת היא המהירות המקסימאלית ויש לשאוף להגיע למהירות נמוכה יותר מהמהירות המקסימאלית המותרת בייחוד בדרכים עירוניות כדי להימנע מביצוע נהיגה במהירות מופרזת.
 

באם נעצרתם על נהיגה במהירות מופרזת חשוב מאוד לפנות לעורך דין תעבורה לטיפול מקצועי שייתן לכם סיכויים טובים יותר בבית הדין במקרים הקלים והמורכבים כאחד. חשוב מאוד לפנות לעורך דין מקצועי לדיני תעבורה עם ניסיון בדיונים

מהירות מופרזת

 בבתי הדין התעבורתיים והנושאים המנהליים כאחד.


עורך הדין תעבורה ורד חן, הינה משפטנית בכירה ומנוסה בדינים התעבורתיים, מתעדכנת בכל עת בחוקים והתקנות ומשמשת כעורכת דין בנושאים השונים כגון מהירות מופרזת בתחום התעבורה לצרכים פרטיים וארגוניים כאחד