מחיקת רישום פלילי

צור קשר
סיפורי מקרים

העבירה: מדובר בחשודה  אשר מיוחס לה כי תקפה את בעלה ואת בנה בן ה-6.כאשר הגיעו שוטרים לביתה, היא התנגדה לעיכובה ונעצרה.

העבירה: חשוד,ולא נאשם, בכך שאיים להרוג את  גרושתו ולהתאבד.

העבירה: תקיפה סתם בנסיבות מחמירות לפי סעיף  379+  382(ב)(1) לחוק העונשין_ היזק בזדון- לפי סעיף 452 לחוק העונשין.

העבירה: פציעה בנסיבות מחמירות- עבירה לפי סעיפים 334+ 335(א)(1) לחוק העונשין, איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, תקיפה סתם- עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין.

העבירה: קשירת קשר לביצוע פשע-עבירה לפי סעיף 499(א)

העבירה: התפרצות למקום מגורים לבצע עבירה- עבירה לפי סעיף 406(ב) לחוק העונשין+ סעיף 29(א) לחוק העונשין+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: הסעה ברכב תושב זר השוהה שלא כדין- עבירה לפי סעיף 12 א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל+ ניסיון להעסיק תושב זר שלא כדין- עבירה לפי סעיף 12 א(ב)לחוק הכניסה לישראל+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: הכנסת סמים לכלא.

העבירה: מדובר בחשוד, קטין שטרם מלאו לו 16 שנים,  שנחקר על הטרדה מינית .

העבירה: כנגד החשוד תיק תלוי ופתוח במשטרה בגין עבירה של תקיפה סתם.

העבירה: החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7(א)+(ג) רישא+ 31(3) לפקודת הסמים המסוכנים.

העבירה: החזקה/ שימוש בסמים שלא לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7(א)+7(ג) לפקודת הסמים המסוכנים+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: שני אישומים של כניסה לישראל שלא כחוק- עבירה לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל.

העבירה: התפרצות לבניין שאינו בית מגורים- עבירה לפי סעיף 407(א) לחוק העונשין וגם ניסיון גניבה- עבירה לפי סעיפים 384+25 לוק העונשין.

העבירה: מדובר ב-3 אישומים באותו כתב אישום; אישום ראשון,הפרה הוראה חוקית-עבירה לפי סעיף 287(א

העבירה: סחר בסם מסוכן-עבירה לפי סעיף 13+19 א' לפקודת הסמים המסוכנים.

העבירה: הנאשם נשפט שלא בנוכחותו בגין עבירה של נהיגה ברכב  מבלי  לציית להוראת שוטר , אשר הורה לו להזדהות ולהציג רישיונות נהיגה ורכב.

העבירה:  נהיגה בשכרות לפי סעיף 62(3) ו-39 א לפקודת התעבורה.

רף העבירה ע"פ החוק: אי ציות לתמרור ב-  37 (עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה), עבירה על תקנה 64(ד)לתקנות התעבורה ונהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיף 62(2) בקשר עם סעיף 38(2) לפקודת התעבורה.

העבירה: נהיגה בשכרות, בניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה ותקנה 169 א לתקנות התעבורה.

העבירה: נהיגה בשכרות, בניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה ותקנה 169 ב לתקנות התעבורה.

העבירה: נהג חדש, שטרם מלאו לו 21 שנה, הסיעה ברכב 3 נוסעים ללא מלווה בניגוד לסעיף 12 א 2 לפקודת התעבורה.

העבירה: הנאשם נהג בטרקטורון מבלי שהותקנה בו מסגרת בטיחות להגנה על הנהג, בניגוד לתקנה 363 ב(א)לתקנת התעבורה. כמו כן נהג ללא לוחית זיהוי בניגוד לתקנה 165(ב) לתקנת התעבורה.

העבירה:  אי ציות לאור אדום ברמזור-עבירה על תקנה 22(א) לתקנות התעבורה+תקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה וכן נהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיפים 62(2)+38(2) לפקודת התעבורה.

העבירה: אי ציות לתמרור עצור-עבירה על תקנה 64(ג)לתקנות התעבורה+ סעיף 38(2)לפקודת התעבורה, נהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיף 62(2)+סעיף 38(2) לפקודת התעבורה, גרימת תאונה בה נפגע אדם ונגרם נזק

מחיקת רישום פלילי
"רישום פלילי" זהו הרישום שמופק ע"י משטרת ישראל באופן שמציג תדפיס על המידע הפלילי של כל אדם במדינה. המידע הפלילי מציין שני תחומים :
 
1. את ההרשעות בכל העבירות בגינן נדון הנאשם. מפורטים במרשם הפלילי הפרטים הבאים:
 

א. באיזה בימ"ש התנהל התיק ומה מספרו, 
ב. המס' של תיק החקירה ותאריך העבירה, 
ג.  העבירות שיוחסו לנאשם  בכתב האישום.

 
במקביל לנ"ל  מצויין מה העונש שהושת על הנאשם, למשל; הטלת מע"ת, קנס, פיצוי, מאסר בדמות עבודות שירות או מאסר בפועל ומשכו.
לצד כל פסק דין מצויין תאריך ההתיישנות שלו ותאריך מחיקת רישום פלילי.
 
2. מב"דים- משפטים וחקירות תלויים ועומדים. הכוונה לתיקים שטרם הוגש נגד החשוד כתב אישום .מדובר בתיקים שבגינם נחקר החשוד ועדיין לא הוחלט אם להגיש כתב אישום. ייתכן כי התיק עדיין נמצא בשלב של חקירה וטרם הסתיימו כל פעולות החקירה הנדרשות בתיק לצורך גיבוש החלטה לעניין המשך הטיפול המשפטי. ייתכן גם מצב בו החקירה כן הסתיימה והתיק עדיין נמצא אצל היח' החוקרת. זהו מצב, שיכול ויימשך זמן ממושך בעיקר כאשר מדובר בתיק שאינו מן הדחופים ושהחשוד אינו עצור. במצב כזה ייתכן כי התיק ישאר "פתוח" תקופה ארוכה ולא ניתן לבצע ביטול רישום פלילי.
 
אין ספק שמצב כזה מורכב; לעיתים עדיף שהתיק ישאר בסטטוס כזה וטוב שחולף זמן... אך לעיתים זהו מצב שאינו נוח לחשוד ואז מומלץ לא להשאירו כך ולפעול כדי לסגור אותו בהליך מחיקת רישום פלילי.


מחיקת רישום פלילי או ביטול רישום פלילי

כיצד מתבצע תהליך של ביטול רישום פלילי או מחיקת רישום פלילי ? מומלץ כי עו"ד הוא יהיה איש הקשר בין החשוד לבין "המדינה"; היח' החוקרת או התביעות או הפרקליטות(תלוי היכן נמצא התיק...).המטרה לשכנע את המדינה לשנות את הסטטוס של המב"ד- לסגור את התיק או לחילופין לקבל החלטה , גם אם מדובר בהחלטה להגיש כתב אישום. הסטטוס של מב"ד יכול להפריע לחשוד להתקדם בעשייה היום-יומית; למשל יקשה לקבל ויזה לארה"ב, יקשה להתקבל למקום עבודה, יפגע בקבלת תואר אקדמי וכו'.

 
עו"ד פלילי ורד חן בעלת ניסיון רב בייצוג של חשודים ובשירותי מחיקת רישום פלילי או ביטול רישום פלילי, אשר היה להם רישום תלוי ועומד ופעלה כדי לשנות את המצב הנ"ל.
 

במסגרת מחיקת רישום פלילי להדגיש, כי יש שלוש אפשרויות בגינן ניתן לסגור תיק חקירה;
 

1. מחוסר אשמה
2. מחוסר עניין לציבור
3. ראיות שאינן מספיקות
 

מדובר בתיקים שונים ומגוונים בהן התערבה עו"ד פלילי ורד חן לצורך סגירתם; להלן מס' דוגמאות:
 

1. בחור צעיר, בגיל 18 אשר נפתח לו תיק בגין תקיפה של אחר. למעשה החשוד הוא זה אשר התלונן במשטרה, כי האחר הוא זה שתקף אותו ואף פצע אותו כך שהובהל בסופו של יום לבית החולים. באופן מוזר, המותקף נחקר תחת אזהרה, כלומר כחשוד בכך שתקף את מי שפצע אותו. הואיל ומרשה של עו"ד פלילי ורד חן אמור היה להתגייס לצבא ליח' קרבית, הובא לידיעת הגורמים הצבאיים  והללו סרבו לקבלו ליחידה. לאחר התערבותה של עו"ד פלילי ורד חן, השתכנעה התביעה כי לחשוד כלל אין יד  באירוע של תקיפה והחליטו לסגור את התיק מחוסר אשמה. במצב זה יכול היה מרשה של עו"ד חן להיקלט באותה יח' בצה"ל לאחר מחיקת רישום פלילי.
 
2. בחור צעיר, קטין שטרם מלאו לו 16 נחקר בחשד להטרדה מינית של בחורה בגירה, אשר לכאורה לקחה אותו טרמפ ברכבה. מדובר בתיק פתוח שהיה במצב כזה מס' חודשים. המצב השפיע לרעה על הקטין וגרם לו לחרדות ולקשיי תפקוד בשגרת יומו. בשלב זה פנתה המשפ' לעו"ד חן כדי שתזרז את סיום החקירה בתיק , דבר שיאפשר לפרקליטות לקבל החלטה בעניין התיק. לאחר דין ודברים ממושך עם היח' החוקרת הסתיימה החקירה והפרקליטות החליטה לסגור את התיק בשל חוסר ראיות מספיקות.
 
3. בחור בן 19 התבקש ע"י חבר להיכנס לכלא עם שקית של בגדים במטרה להעביר את הבגדים לקרוב משפחה. לתדהמתו של הבחור, הסתבר כי בתוך השקית היו סמים - דבר שלא היה בידיעתו של מרשה של עו"ד פלילי ורד חן. כאן נתקלה בקושי משמעותי שבו החקירה אומנם הסתיימה אך בגלל חומרת העבירה לא ניתן היה לסגור את התיק בנקל. למעשה נגרם לבחור נזק בלתי הפיך הואיל ונמנע ממנו לקבל תפקידים עם סיוג בטחוני משמעותי ואף נמנע ממנו להשתתף בקורס קצינים. מצב זה היה בלתי נסבל שהרי גם אילו היה מוחלט להגיש כתב אישום, היה הדבר טוב יותר שהרי במצב כזה יש אפשרות להתגונן ולנהל הוכחות. בעוד , שבמצב בו התיק פתוח החשוד נתון לחסדיה של "המדינה". בסופו של הטיפול המשפטי ובהתערבותם של גורמים בכירים במשטרה הוחלט לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור.
 
בתהליך של מחיקת רישום פלילי, יש גם מקרים בהם סוגרים תיק, כאשר כבר הוגש כתב אישום. ניתן לחזור מאשמה לאחר הגשת כתב אישום. לפי סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי:" חזר בו תובע מאישום לפני תשובת הנאשם לאישום, יבטל ביהמ"ש את האישום. חזר בו לאחר מכן, יזכה ביהמ"ש את הנאשם מאותו אישום".  
 

להלן דוגמא בה חזרה התביעה מאישום לפני שהנאשמת נתנה תשובתה לאישום, מהטעם של חוסר עניין לציבור ולמעשה כתב האישום בוטל;
 

מדובר במקרה בו הוגש כתב אישום נגד מרשתה של עו"ד חן , אשר ייחס לה שימוש/החזקה של סם מסוכן לצריכה עצמית. התיק מעניין מבחינה משפטית, בו הוצא צו חיפוש ע"י ביהמ"ש ולפיו ניתנה הרשות למשטרה להיכנס לביתם של החשודה ובעלה, כאשר החיפוש היה אחר סמים והחשד כי בעלה של החשודה מחזיק בהם. בעת החיפוש לא היה הבעל בבית והסמים שנתפסו יוחסו למרשתה של עו"ד חן כמחזיקה/משתמשת בסמים לשימוש עצמי.
 
הטענה של עו"ד פלילי ורד חן היתה, כי הואיל והצו היה נגד בעלה של הנאשמת הרי החשד היה כלפיו ולא כלפיה. הואיל והיא זו שהיתה בבית בזמן החיפוש "לקחה" על עצמה את החזקת הסם. מאחר ואשה לא יכולה להעיד נגד בעלה ובשל 
כשלים ראייתיים נוספים, במהלך הליך מחיקת רישום פלילי החליטה עו"ד פלילי ורד חן לפנות ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיעכב את ההליכים המשפטיים נגד הנאשמת, כלומר , מדובר בבקשה לסגירת התיק. לאור הטיעונים של עו"ד חן השתכנעה התביעה כי אין מקום להשאיר את כתב האישום על כנו ויש מקום לחזור בהם מהאישום והתוצאה- התיק נסגר מחוסר עניין לציבור והתקבל

מחיקת רישום פלילי

 ביטול רישום פלילי.
 
 
לייעוץ מקצועי עבור שירותי מחיקת רישום פלילי אתם מוזמנים קשר עם עו"ד פלילי ורד חן ולקבוע פגישת ייעוץ ללא התחייבות