עבירות סמים

צור קשר
סיפורי מקרים

העבירה: מדובר בחשודה  אשר מיוחס לה כי תקפה את בעלה ואת בנה בן ה-6.כאשר הגיעו שוטרים לביתה, היא התנגדה לעיכובה ונעצרה.

העבירה: חשוד,ולא נאשם, בכך שאיים להרוג את  גרושתו ולהתאבד.

העבירה: תקיפה סתם בנסיבות מחמירות לפי סעיף  379+  382(ב)(1) לחוק העונשין_ היזק בזדון- לפי סעיף 452 לחוק העונשין.

העבירה: פציעה בנסיבות מחמירות- עבירה לפי סעיפים 334+ 335(א)(1) לחוק העונשין, איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, תקיפה סתם- עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין.

העבירה: קשירת קשר לביצוע פשע-עבירה לפי סעיף 499(א)

העבירה: התפרצות למקום מגורים לבצע עבירה- עבירה לפי סעיף 406(ב) לחוק העונשין+ סעיף 29(א) לחוק העונשין+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: הסעה ברכב תושב זר השוהה שלא כדין- עבירה לפי סעיף 12 א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל+ ניסיון להעסיק תושב זר שלא כדין- עבירה לפי סעיף 12 א(ב)לחוק הכניסה לישראל+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: הכנסת סמים לכלא.

העבירה: מדובר בחשוד, קטין שטרם מלאו לו 16 שנים,  שנחקר על הטרדה מינית .

העבירה: כנגד החשוד תיק תלוי ופתוח במשטרה בגין עבירה של תקיפה סתם.

העבירה: החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7(א)+(ג) רישא+ 31(3) לפקודת הסמים המסוכנים.

העבירה: החזקה/ שימוש בסמים שלא לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7(א)+7(ג) לפקודת הסמים המסוכנים+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: שני אישומים של כניסה לישראל שלא כחוק- עבירה לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל.

העבירה: התפרצות לבניין שאינו בית מגורים- עבירה לפי סעיף 407(א) לחוק העונשין וגם ניסיון גניבה- עבירה לפי סעיפים 384+25 לוק העונשין.

העבירה: מדובר ב-3 אישומים באותו כתב אישום; אישום ראשון,הפרה הוראה חוקית-עבירה לפי סעיף 287(א

העבירה: סחר בסם מסוכן-עבירה לפי סעיף 13+19 א' לפקודת הסמים המסוכנים.

העבירה: הנאשם נשפט שלא בנוכחותו בגין עבירה של נהיגה ברכב  מבלי  לציית להוראת שוטר , אשר הורה לו להזדהות ולהציג רישיונות נהיגה ורכב.

העבירה:  נהיגה בשכרות לפי סעיף 62(3) ו-39 א לפקודת התעבורה.

רף העבירה ע"פ החוק: אי ציות לתמרור ב-  37 (עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה), עבירה על תקנה 64(ד)לתקנות התעבורה ונהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיף 62(2) בקשר עם סעיף 38(2) לפקודת התעבורה.

העבירה: נהיגה בשכרות, בניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה ותקנה 169 א לתקנות התעבורה.

העבירה: נהיגה בשכרות, בניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה ותקנה 169 ב לתקנות התעבורה.

העבירה: נהג חדש, שטרם מלאו לו 21 שנה, הסיעה ברכב 3 נוסעים ללא מלווה בניגוד לסעיף 12 א 2 לפקודת התעבורה.

העבירה: הנאשם נהג בטרקטורון מבלי שהותקנה בו מסגרת בטיחות להגנה על הנהג, בניגוד לתקנה 363 ב(א)לתקנת התעבורה. כמו כן נהג ללא לוחית זיהוי בניגוד לתקנה 165(ב) לתקנת התעבורה.

העבירה:  אי ציות לאור אדום ברמזור-עבירה על תקנה 22(א) לתקנות התעבורה+תקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה וכן נהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיפים 62(2)+38(2) לפקודת התעבורה.

העבירה: אי ציות לתמרור עצור-עבירה על תקנה 64(ג)לתקנות התעבורה+ סעיף 38(2)לפקודת התעבורה, נהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיף 62(2)+סעיף 38(2) לפקודת התעבורה, גרימת תאונה בה נפגע אדם ונגרם נזק

עבירות סמים

במדינת ישראל חל איסור בכל הנוגע לסמים מסוכנים לעניין שימוש, החזקה, יבוא , סחר וכו'.... מדובר בפקודת הסמים המסוכנים[נוסח חדש], תשל"ג-1973, לפיה יש סנקציות וענישה מחמירה בכל הנוגע בעניין עבירות סמים
 

עבירות סמים - במה דברים אמורים?

• אסור לאדם לגדל סם מסוכן, אסור לייצר או להפיק או להכין, כל האמור נחשב לעניין עבירות סמים אלא אם ניתן לו רישיון מהמנהל. מיהו המנהל?- הכוונה למנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לעניין הנדון.

• לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו...אלא אם ניתן לו רישיון מהמנהל.

• לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יסחר בו, לא יעשה בו כל עסקה ולא יספקו-בין בתמורה ובין שלא בתמורה...אלא ברישיון  מהמנהל.


מי שעובר על עבירות סמים אלה דינו חמור ; 

ייתכן כי עבירות סמים שעניינה סם מסוכן תסתיים בסגירת תיק, כאשר מדובר בכמות סם מאוד נמוכה וזה למעשה בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה. אך סבירות גבוהה יותר ובמרביתם של התיקים, המדינה תדרוש  במקרה הקל עונש הרתעתי בדמות מאסר על תנאי בכפוף לתנאים מסויימים או  לחילופין, ובסבירות גבוהה יותר, תדרוש עונש של מאסר בפועל.

יש ויושתו סנקציות נוספות ;

• אדם שהורשע בעבירת סמים לפי פקודת הסמים, רשאי ביהמ"ש לפסול אותו מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים או בנסיבות מיוחדות אף לתקופה ארוכה יותר.

• חילוט רכוש; אדם שהורשע בעבירה של עסקת סמים, אפשר כי המאשימה תדרוש לחלט את רכושו; המדובר ברכוש שהיה חלק מביצוע העבירה דוגמא רכב ששימש לביצועה או רכוש שהושג, באופן ישיר או עקיף, כשכר עבירות סמים או כתוצאה מביצוע העבירה, למשל; כספים שנמצאים בחש' הבנק של מבצע העבירה, יכול והמאשימה תדרוש לחלטתם או רכוש אחר ששייך לנאשם, לדוגמא ביתו או נכסים אחרים שברשותו.

• תפיסת רכוש; מדובר בתפיסה של רכוש; כסף או נכסים, שקשורים שאיזשהו אופן לביצוע עבירות סמים . במצב כזה, כדי שהנאשם לא יבריחם כל עוד מתקיים ההליך הפלילי נגדו, יש ליח' החוקרת או לתביעות/פרקליטות זכות לבקש מביהמ"ש לחלט באופן זמני/לתפוס את הרכוש כבר בשלב זה ועוד בטרם סיום ההליך הפלילי. 
בקשה זו בהתאם לסעיף 36א(א) וסעיף 36 א(ב) לפקודת הסמים המסוכנים, כאן מבקשת המאשימה מביהמ"ש לקבוע, כי הנאשם הינו סוחר סמים ולחט לו את הדברים הרלוונטים ונאשם בביצוע עבירות סמים. בד בבד יכולה המאשימה בהתאם לסעיף 39 לפקודת סדר הדין הפלילי[נוסח חדש], לחלט את הרכוש , אשר שימש את הנאשם לביצוע העבירות המיוחסות לו.
עורך דין סמים ופליליים ורד חן טפלה במס' רב של תיקים אשר עניינם שחרור תפוס/חילוט זמני של נכסים וכספים.
להלן מס' דוגמאות;

• נאשם שיוחסו לו בכתב אישום עבירות סמים ושל סחר בסם מסוכן והספקה. המדובר בשבעה אישומים ומאחר והמאשימה בקשה לקבוע כי הינו סוחר סמים, קבלה צו מביהמ"ש לפיו ניתן היה לתפוס את הטרקטורון ששמש אותו לביצוע העסקאות וכן כסף שנתפס ברשותו. עורך דין סמים ורד חן הגישה בקשה לביהמ"ש לשחרר את הטרקטורון וביהמ"ש נעתר לבקשה תוך שחרור התפוס בתנאים, כדוגמת- הפקדה כספית ודיספוזיציה בטרקטורון עד לסיומו של ההליך המשפטי.
עבירות סמים• נאשם שטרם הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות סמים, נעצר לאחר שנתפס ברכבו 100 ג' סם מסוג חשיש. הוא שוחרר כעבור יום אלא שהיח' החוקרת ,באמצעות צו של ביהמ"ש, תפסה את שני הרכבים אשר היו בחזקתו. עורך דין סמים ופלילי ורד חן הגישה בקשה לביהמ"ש לשחרר את הרכבים לאלתר. לאור נימוקיה קבל ביהמ"ש את עמדתה ונתן החלטתה לפיה הרכבים יושבו לבעלים, כמובן בכפוף להפקדה ודיספוזיציה ברכבים למשך 6 חודשים.


אתם מוזמנים ליצור קשר עם עו"ד פלילי ורד חן לקביעת פגישת ייעוץ מקצועית ללא התחייבות עבור עבירות סמים בישראל