עיכוב הליכים משפטיים

צור קשר
סיפורי מקרים
עיכוב הליכים משפטיים

ישנן מספר דרכים לסגור תיק פלילי לאחר שהוגש כבר כתב אישום נגד הנאשם. במקרים חריגים ניתן , להגיש בקשה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שזה יעכב= יפסיק את ההליכים נגד הנאשם.
במקרה הנוכחי, עו"ד חן ניסתה לבוא בדברים עם נציגי המאשימה וניסתה לשכנעם לסגור את התיק נגד הנאשמת שאותה יצגה. משנענתה בשלילה, בחרה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה. המטרה- סגירת תיק לאחר הגשת כתב אישום באמצעות עיכוב הליכים של היועמ"ש.

מס' תיק: 46106-10-13

העבירה: החזקה/שימוש בסמים לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7(א)+7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים.

המקרה: מדובר בנאשמת שנתפס בביתה סם מסוכן מסוג חשיש במשקל של 1.53 ג' לצריכה עצמית. 

לכאורה, כאשר מדובר בכמות כזו זעירה של סם היה מקום לא להגיש כתב אישום או אם זה כבר הוגש שהרי היה מקום לסגור את התיק לאחר מו"מ בין הדברים. אלא שבענייננו, מדובר בשני מקרים קודמים בהם נסגרו לנאשמת תיקים עוד בהיותם בשלב של תיקים פתוחים, כלומר, בטרם הוגש נגדה כתב אישום.

במקרה הנוכחי, סרבה תחילה התביעה לבקשת עו"ד חן לסגור את התיק ומשכך הוגשה בקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים ליועץ המשפטי לממשלה. בבקשה הועלו טענות משפטיות כפי שיפורטו להלן: הנאשמת טענה, כי אכן הסם היה בביתה אלא שהיא אינה צורכת/מחזיקה בסמים אלא מישהו אחר מבני ביתה, בגיר, בדמות בעלה הוא זה שצורך אלא שהיא אינה יכולה להעיד נגד בעלה. ומדוע?  סעיף 3 לפקודת הראיות(נוסח חדש) דן בסייג לעדותם של בני זוג וקובע, כי..."במשפט פלילי אין בן זוג כשר להעיד לחובת בן זוגו"...

ביסוס לטענה, כי קיים חשד, לפיו הסם שנתפס שייך לבעלה של הנאשמת , מבוסס על בקשת המשטרה לערוך חיפוש בביתם והחיפוש הוא נגד הבעל, כל זה מכוח צו שניתן ע"י ביהמ"ש.

החלטה: בסופו של יום, לאחר שהגישה עו"ד חן בקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים נגד הנאשמת ומפירוט נסיבות חיים שיש גם בהן, בנוסף לטענה המשפטית שצוינה לעיל, כדי להביא לסגירת התיק, הוחלט ע"י המדינה/משטרה לסגור את התיק נגד הנאשמת. משמעות הסגירה כי הנאשמת כלל לא צריכה להתייצב בביהמ"ש , אין לה הרשעה ו/או כל סנקציה של הרתעה צופה פני עתיד.