עיכוב הליכים משפטיים

צור קשר
סיפורי מקרים

העבירה: מדובר בחשודה  אשר מיוחס לה כי תקפה את בעלה ואת בנה בן ה-6.כאשר הגיעו שוטרים לביתה, היא התנגדה לעיכובה ונעצרה.

העבירה: חשוד,ולא נאשם, בכך שאיים להרוג את  גרושתו ולהתאבד.

העבירה: תקיפה סתם בנסיבות מחמירות לפי סעיף  379+  382(ב)(1) לחוק העונשין_ היזק בזדון- לפי סעיף 452 לחוק העונשין.

העבירה: פציעה בנסיבות מחמירות- עבירה לפי סעיפים 334+ 335(א)(1) לחוק העונשין, איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, תקיפה סתם- עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין.

העבירה: קשירת קשר לביצוע פשע-עבירה לפי סעיף 499(א)

העבירה: התפרצות למקום מגורים לבצע עבירה- עבירה לפי סעיף 406(ב) לחוק העונשין+ סעיף 29(א) לחוק העונשין+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: הסעה ברכב תושב זר השוהה שלא כדין- עבירה לפי סעיף 12 א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל+ ניסיון להעסיק תושב זר שלא כדין- עבירה לפי סעיף 12 א(ב)לחוק הכניסה לישראל+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: הכנסת סמים לכלא.

העבירה: מדובר בחשוד, קטין שטרם מלאו לו 16 שנים,  שנחקר על הטרדה מינית .

העבירה: כנגד החשוד תיק תלוי ופתוח במשטרה בגין עבירה של תקיפה סתם.

העבירה: החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7(א)+(ג) רישא+ 31(3) לפקודת הסמים המסוכנים.

העבירה: החזקה/ שימוש בסמים שלא לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7(א)+7(ג) לפקודת הסמים המסוכנים+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: שני אישומים של כניסה לישראל שלא כחוק- עבירה לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל.

העבירה: התפרצות לבניין שאינו בית מגורים- עבירה לפי סעיף 407(א) לחוק העונשין וגם ניסיון גניבה- עבירה לפי סעיפים 384+25 לוק העונשין.

העבירה: מדובר ב-3 אישומים באותו כתב אישום; אישום ראשון,הפרה הוראה חוקית-עבירה לפי סעיף 287(א

העבירה: סחר בסם מסוכן-עבירה לפי סעיף 13+19 א' לפקודת הסמים המסוכנים.

העבירה: הנאשם נשפט שלא בנוכחותו בגין עבירה של נהיגה ברכב  מבלי  לציית להוראת שוטר , אשר הורה לו להזדהות ולהציג רישיונות נהיגה ורכב.

העבירה:  נהיגה בשכרות לפי סעיף 62(3) ו-39 א לפקודת התעבורה.

רף העבירה ע"פ החוק: אי ציות לתמרור ב-  37 (עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה), עבירה על תקנה 64(ד)לתקנות התעבורה ונהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיף 62(2) בקשר עם סעיף 38(2) לפקודת התעבורה.

העבירה: נהיגה בשכרות, בניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה ותקנה 169 א לתקנות התעבורה.

העבירה: נהיגה בשכרות, בניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה ותקנה 169 ב לתקנות התעבורה.

העבירה: נהג חדש, שטרם מלאו לו 21 שנה, הסיעה ברכב 3 נוסעים ללא מלווה בניגוד לסעיף 12 א 2 לפקודת התעבורה.

העבירה: הנאשם נהג בטרקטורון מבלי שהותקנה בו מסגרת בטיחות להגנה על הנהג, בניגוד לתקנה 363 ב(א)לתקנת התעבורה. כמו כן נהג ללא לוחית זיהוי בניגוד לתקנה 165(ב) לתקנת התעבורה.

העבירה:  אי ציות לאור אדום ברמזור-עבירה על תקנה 22(א) לתקנות התעבורה+תקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה וכן נהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיפים 62(2)+38(2) לפקודת התעבורה.

העבירה: אי ציות לתמרור עצור-עבירה על תקנה 64(ג)לתקנות התעבורה+ סעיף 38(2)לפקודת התעבורה, נהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיף 62(2)+סעיף 38(2) לפקודת התעבורה, גרימת תאונה בה נפגע אדם ונגרם נזק

עיכוב הליכים משפטיים

ישנן מספר דרכים לסגור תיק פלילי לאחר שהוגש כבר כתב אישום נגד הנאשם. במקרים חריגים ניתן , להגיש בקשה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שזה יעכב= יפסיק את ההליכים נגד הנאשם.
במקרה הנוכחי, עו"ד חן ניסתה לבוא בדברים עם נציגי המאשימה וניסתה לשכנעם לסגור את התיק נגד הנאשמת שאותה יצגה. משנענתה בשלילה, בחרה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה. המטרה- סגירת תיק לאחר הגשת כתב אישום באמצעות עיכוב הליכים של היועמ"ש.

מס' תיק: 46106-10-13

העבירה: החזקה/שימוש בסמים לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7(א)+7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים.

המקרה: מדובר בנאשמת שנתפס בביתה סם מסוכן מסוג חשיש במשקל של 1.53 ג' לצריכה עצמית. 

לכאורה, כאשר מדובר בכמות כזו זעירה של סם היה מקום לא להגיש כתב אישום או אם זה כבר הוגש שהרי היה מקום לסגור את התיק לאחר מו"מ בין הדברים. אלא שבענייננו, מדובר בשני מקרים קודמים בהם נסגרו לנאשמת תיקים עוד בהיותם בשלב של תיקים פתוחים, כלומר, בטרם הוגש נגדה כתב אישום.

במקרה הנוכחי, סרבה תחילה התביעה לבקשת עו"ד חן לסגור את התיק ומשכך הוגשה בקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים ליועץ המשפטי לממשלה. בבקשה הועלו טענות משפטיות כפי שיפורטו להלן: הנאשמת טענה, כי אכן הסם היה בביתה אלא שהיא אינה צורכת/מחזיקה בסמים אלא מישהו אחר מבני ביתה, בגיר, בדמות בעלה הוא זה שצורך אלא שהיא אינה יכולה להעיד נגד בעלה. ומדוע?  סעיף 3 לפקודת הראיות(נוסח חדש) דן בסייג לעדותם של בני זוג וקובע, כי..."במשפט פלילי אין בן זוג כשר להעיד לחובת בן זוגו"...

ביסוס לטענה, כי קיים חשד, לפיו הסם שנתפס שייך לבעלה של הנאשמת , מבוסס על בקשת המשטרה לערוך חיפוש בביתם והחיפוש הוא נגד הבעל, כל זה מכוח צו שניתן ע"י ביהמ"ש.

החלטה: בסופו של יום, לאחר שהגישה עו"ד חן בקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים נגד הנאשמת ומפירוט נסיבות חיים שיש גם בהן, בנוסף לטענה המשפטית שצוינה לעיל, כדי להביא לסגירת התיק, הוחלט ע"י המדינה/משטרה לסגור את התיק נגד הנאשמת. משמעות הסגירה כי הנאשמת כלל לא צריכה להתייצב בביהמ"ש , אין לה הרשעה ו/או כל סנקציה של הרתעה צופה פני עתיד.