top of page
  • ורד חן

זכויות הנחקר בהליכי חקירה פלילית

חקירה פלילית, הנערכת על ידי חוקרי המחלקה לחקירות פליליות במשטרת ישראל, נועדה לרוב למטרת איסוף ראיות שיובילו בסופו של הליך להגשת כתב אישום כנגד החשודים בדבר העבירה הפלילית.

בדומה לכל הליך חקירה אחר, גם הליך החקירה הפלילית מנוהל אל מול נחשדים בביצוע עבירה, או לחילופין, אל מול עדי הראייה לביצוע העבירה.זכויות היסוד במדינת ישראל מקנות לכל אחד ואחת מהמזומנים לחקירה, בין אם מדובר בחקירה פלילית ובין אם מדובר בחקירה שעניינה איננה פלילית, מגוון נרחב של זכויות. הזכות הראשונה היא להיוועצות מוקדמת עם עורך דין. במקרה של חקירה פלילית מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי הבקיא בניהול הליכי חקירה פלילית. זכות זו מעוגנת בחוק בסעיף 34 ב' לחוק הסדר הפלילי במדינת ישראל.


הנחקר זכאי, אף להימנע מלהשיב על השאלות עליהן הוא נחקר.זו הזכות המוגדרת "הזכות לשמור על זכות השתיקה". אלא שזכות זו מצד אחד יכולה למנוע מהנחקר להסתבך עוד יותר ,למשל, מסירת מידע שלא היה בידיה של הרשות החוקרת ובכך נימנע מחשיפה של מתן חומר ראיות שעלול להפלילו אבל מצד שני יש בשמירה על זכות השתיקה לשמש כראיה נגדו, כלומר, יפרשו את שתיקתו בצורה כזו שבסופו של יום תזיק לו.88 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page