גניבה ממעביד

צור קשר
סיפורי מקרים

העבירה: מדובר בחשודה  אשר מיוחס לה כי תקפה את בעלה ואת בנה בן ה-6.כאשר הגיעו שוטרים לביתה, היא התנגדה לעיכובה ונעצרה.

העבירה: חשוד,ולא נאשם, בכך שאיים להרוג את  גרושתו ולהתאבד.

העבירה: תקיפה סתם בנסיבות מחמירות לפי סעיף  379+  382(ב)(1) לחוק העונשין_ היזק בזדון- לפי סעיף 452 לחוק העונשין.

העבירה: פציעה בנסיבות מחמירות- עבירה לפי סעיפים 334+ 335(א)(1) לחוק העונשין, איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, תקיפה סתם- עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין.

העבירה: קשירת קשר לביצוע פשע-עבירה לפי סעיף 499(א)

העבירה: התפרצות למקום מגורים לבצע עבירה- עבירה לפי סעיף 406(ב) לחוק העונשין+ סעיף 29(א) לחוק העונשין+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: הסעה ברכב תושב זר השוהה שלא כדין- עבירה לפי סעיף 12 א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל+ ניסיון להעסיק תושב זר שלא כדין- עבירה לפי סעיף 12 א(ב)לחוק הכניסה לישראל+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: הכנסת סמים לכלא.

העבירה: מדובר בחשוד, קטין שטרם מלאו לו 16 שנים,  שנחקר על הטרדה מינית .

העבירה: כנגד החשוד תיק תלוי ופתוח במשטרה בגין עבירה של תקיפה סתם.

העבירה: החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7(א)+(ג) רישא+ 31(3) לפקודת הסמים המסוכנים.

העבירה: החזקה/ שימוש בסמים שלא לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7(א)+7(ג) לפקודת הסמים המסוכנים+ סעיף 25 לחוק העונשין.

העבירה: שני אישומים של כניסה לישראל שלא כחוק- עבירה לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל.

העבירה: התפרצות לבניין שאינו בית מגורים- עבירה לפי סעיף 407(א) לחוק העונשין וגם ניסיון גניבה- עבירה לפי סעיפים 384+25 לוק העונשין.

העבירה: מדובר ב-3 אישומים באותו כתב אישום; אישום ראשון,הפרה הוראה חוקית-עבירה לפי סעיף 287(א

העבירה: סחר בסם מסוכן-עבירה לפי סעיף 13+19 א' לפקודת הסמים המסוכנים.

העבירה: הנאשם נשפט שלא בנוכחותו בגין עבירה של נהיגה ברכב  מבלי  לציית להוראת שוטר , אשר הורה לו להזדהות ולהציג רישיונות נהיגה ורכב.

העבירה:  נהיגה בשכרות לפי סעיף 62(3) ו-39 א לפקודת התעבורה.

רף העבירה ע"פ החוק: אי ציות לתמרור ב-  37 (עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה), עבירה על תקנה 64(ד)לתקנות התעבורה ונהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיף 62(2) בקשר עם סעיף 38(2) לפקודת התעבורה.

העבירה: נהיגה בשכרות, בניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה ותקנה 169 א לתקנות התעבורה.

העבירה: נהיגה בשכרות, בניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה ותקנה 169 ב לתקנות התעבורה.

העבירה: נהג חדש, שטרם מלאו לו 21 שנה, הסיעה ברכב 3 נוסעים ללא מלווה בניגוד לסעיף 12 א 2 לפקודת התעבורה.

העבירה: הנאשם נהג בטרקטורון מבלי שהותקנה בו מסגרת בטיחות להגנה על הנהג, בניגוד לתקנה 363 ב(א)לתקנת התעבורה. כמו כן נהג ללא לוחית זיהוי בניגוד לתקנה 165(ב) לתקנת התעבורה.

העבירה:  אי ציות לאור אדום ברמזור-עבירה על תקנה 22(א) לתקנות התעבורה+תקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה וכן נהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיפים 62(2)+38(2) לפקודת התעבורה.

העבירה: אי ציות לתמרור עצור-עבירה על תקנה 64(ג)לתקנות התעבורה+ סעיף 38(2)לפקודת התעבורה, נהיגה בקלות ראש-עבירה על סעיף 62(2)+סעיף 38(2) לפקודת התעבורה, גרימת תאונה בה נפגע אדם ונגרם נזק

גניבה ממעביד
לפני שעוקים בעבירת גניבה ממעביד צריך להבין את היבט החוק בהליך של גניבה כללית. חוק העונשין עוסק בין היתר בעבירות שעניינן פגיעה ברכוש. ע"פ סעיף391 לחוק העונשין:" עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע בשביל מעבידו, וערכו עולה על 1,000 ₪, דינו- מאסר 7 שנים".
ראשית, כדי לבחון אם בכלל ניתן ליחס לאדם עבירה של גניבה ממעביד, צריך לעבור את המגבלה הראשונה ולקבוע האם היתה בענייננו עבירה של גניבה- כן או לא?
 

ע"פ סעיף 383 לחוק העונשין, גניבה = אדם גונב דבר אם הוא-
 

1. נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון  בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע.
2. בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, ...הוא שולח יד בו במירמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.
 

יש לבדוק גם מה הכוונה בביטויים המצוינים בסעיף דלעיל; מכוח הכוח יש פרשנות כדלקמן;

 
• נטילה=הדבר כולל השגת החזקה בדרכים שונות, כמו; בתחבולה, בהפחדה, בטעות הבעלים ובידיעתו של הנוטל כי ההחזקה הושגה כך, במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את בעליו של הרכוש.
 
• נשיאה= לרבות הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר- הסרתו לאחר ניתוקו הגמור.
 
• בעלות= לרבות בעלות חלקית, החזקה, זכות החזקה או שליטה.
 
• דבר הניתן להיגנב= דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין- לאחר ניתוקו מהם.
 

מה דינו של גונב "רגיל" או גניבה ממעביד?
 

דינו של גונב "רגיל"- מאסר 3 שנים אלא אם לא נקבע לגניבה עונש אחת בגלל הנסיבות של המקרה או בגלל טיבו של הדבר שנגנב.
דינו של גונב ממעביד- מאסר 7 שנים.
 
מה הרציונאל להבדל בענישה ובהחמרה של גניבה בידי עובד ממעביד לעומת גניבה "רגילה"?
 
המחוקק מצא לנכון להחמיר עם אדם הגונב ממעסיקו, כאשר מדובר בעבירת גניבה ממעביד, בשל הסיבה כי כאן יש מערכת יחסים של אמון! ומשזה הופר יש להחמיר עם המפר אמון. לציין, כי מעביד סומך על עובד ומפקיד בידיו את רכושו מתוך בטחון כי זה בהשגחה ו"בידיים טובות". לא תיתכן כל מערכת יחסים תקנית בין עובד למעביד אילו יפרו הצדדים את אמונם האחד כלפי השני והעובד יבצע עבירת גניבה ממעביד. לפיכך, מצא לנכון המחוקק להרתיע את העובד שיישמר מלגנוב 

גניבה ממעביד

ממעבידו, תוך שהוא מבין את השלכות הגניבה ממנו.
 
גם בית המשפט, בהלימה עם הקבוע בחוק, יחמיר בענישה של גניבה ממעביד בהשוואה לגניבה אחרת. בכל מקרה, עבירות של גניבה הינן חמורות ובית המשפט נוטה להחמיר עם המבצע עבירת רכוש מסוג זה ולא אחת נגזר דינם בענישה בדמות של מאסר בפועל.
 
 
זקוקים לייעוץ מקצועי בכל הנוגע לעבירת גניבה ממעביד? אתם מוזמנים ליצור קשר לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות