top of page
Image by Scott Graham

מחיקת רישום פלילי

"רישום פלילי" הינו הרישום שמופק ע"י משטרת ישראל באופן שמציג תדפיס על המידע הפלילי של כל אדם במדינה. המידע הפלילי מציין שני תחומים:

 

1. ההרשעות בכל העבירות בגינן נדון הנאשם. במרשם הפלילי יובאו הפרטים הבאים:

א. באיזה בימ"ש התנהל התיק ומה מספרו

ב. מס' תיק החקירה ותאריך העבירה

ג.  העבירות שיוחסו לנאשם בכתב האישום

 

במקביל לפרטים אלו  מצויין מה העונש שנגזר על הנאשם, למשל: הטלת מאסר על תנאי(מע"ת), קנס, פיצוי, מאסר בדמות עבודות שירות או מאסר בפועל. לצד כל פסק דין מצויין תאריך ההתיישנות שלו ותאריך מחיקת הרישום הפלילי.

2.משפטים וחקירות תלויים ועומדים(מבד"ים).

הכוונה לתיקים בהם טרם הוגש נגד החשוד כתב אישום.

אלו תיקים שבגינם נחקר החשוד ועדיין לא הוחלט אם להגיש נגדו כתב אישום. ייתכן ,כי התיק עדיין נמצא בשלב של חקירה וטרם הסתיימו כל פעולות החקירה הנדרשות לצורך גיבוש החלטה לעניין המשך הטיפול המשפטי. ייתכן גם מצב בו החקירה כן הסתיימה והתיק עדיין נמצא אצל היח' החוקרת. זהו מצב שיכול להימשך זמן רב, בעיקר כשמדובר בתיק שאינו מן הדחופים ושהחשוד אינו עצור. במצב כזה ייתכן, כי התיק ישאר "פתוח" תקופה ארוכה ולא ניתן יהיה לבצע ביטול רישום פלילי.

 

אין ספק שמדובר במצב מורכב. לעיתים עדיף שהתיק ישאר בסטטוס כזה וטוב שחולף הזמן...

אך לעיתים נוצר מצב שאינו נוח לחשוד ואז מומלץ לפעול כדי לסגור אותו בהליך מחיקת רישום פלילי.

 
 

כיצד מתבצע ביטול רישום פלילי או מחיקת רישום פלילי?

 

 מומלץ כי עו"ד יהיה איש הקשר בין החשוד לבין "המדינה", כלומר: היח' החוקרת או התביעות או הפרקליטות (תלוי היכן נמצא התיק). המטרה היא לשכנע את המדינה לשנות את הסטטוס של התיק הפתוח,המב"ד - לסגור את התיק או לחילופין לקבל החלטה, גם אם מדובר בהגשת כתב אישום. הסטטוס של המב"ד יכול להפריע לחשוד להתקדם בעשייה יומיומית כמו קבלת ויזה לארה"ב, קבלה למקום עבודה, קבלת תואר אקדמי, וכו'.

 

במסגרת מחיקת רישום פלילי ישנן שלוש אפשרויות בגינן ניתן לסגור תיק חקירה

1. מחוסר אשמה

2. מחוסר עניין לציבור

3. ראיות שאינן מספיקות

 
 

דוגמאות לתיקים שונים ומגוונים בהם התערבתי לצורך סגירתם:

 

 1. בחור אשר בגיל 18 נפתח לו תיק בגין תקיפה של אחר. למעשה, החשוד הוא זה אשר התלונן במשטרה, כי האחר הוא זה שתקף אותו ואף פצע אותו כך שהובהל לבית החולים. באופן מוזר, המותקף נחקר תחת אזהרה, כלומר כחשוד בכך שתקף את מי שפצע אותו.

הואיל ומרשי היה אמור להתגייס ליח' קרבית בצה"ל, הובא הדבר לידיעת הגורמים הצבאיים והללו סרבו לקבלו ליחידה. לאחר התערבותי השתכנעה התביעה כי לחשוד כלל אין יד  באירוע התקיפה והוחלט לסגור את התיק מחוסר אשמה. במצב זה יכול היה מרשי להיקלט באותה יח' בצה"ל לאחר מחיקת רישום פלילי.

 2. קטין שטרם מלאו לו 16 נחקר בחשד להטרדה מינית של בחורה בגירה, אשר לכאורה לקחה אותו טרמפ ברכבה. מדובר בתיק שנשאר פתוח למשך מס' חודשים. המצב השפיע לרעה על הקטין, וגרם לו לחרדות ולקשיי תפקוד בשגרה. בשלב זה המשפחה פנתה אלי כדי שאזרז את סיום החקירה בתיק, דבר שיאפשר לפרקליטות לקבל החלטה בעניין התיק. לאחר דין ודברים ממושך עם היח' החוקרת, הסתיימה החקירה והפרקליטות סגרה את התיק בשל חוסר ראיות מספיקות.

3.  בחור בן 19 התבקש ע"י חברו להיכנס לכלא עם שקית של בגדים במטרה להעביר את הבגדים לקרוב משפחה. לתדהמת הבחור,

הסתבר כי השקית הכילה סמים - דבר שלא היה כלל בידיעתו של מרשי. כאן נתקלתי בקושי משמעותי שבו החקירה אומנם הסתיימה, אך בגלל חומרת העבירה לא ניתן היה לסגור את התיק. למעשה נגרם לבחור נזק בלתי הפיך הואיל ונמנע ממנו לקבל תפקידים עם סיווג בטחוני משמעותי ואף נמנע ממנו להשתתף בקורס קצינים. מצב זה היה בלתי נסבל שהרי גם אילו הוחלט להגיש כתב אישום, היה הדבר טוב יותר שהרי במצב כזה יש אפשרות להתגונן ולנהל הוכחות. בעוד שבמצב בו התיק פתוח, החשוד נתון לחסדיה של "המדינה". בסופו של הטיפול המשפטי ובהתערבותם של גורמים בכירים במשטרה, הוחלט לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור.

בתהליך של מחיקת רישום פלילי, יש גם מקרים בהם סוגרים תיק, כאשר כבר הוגש כתב אישום.

ניתן לחזור מאשמה לאחר הגשת כתב אישום. לפי סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי: "חזר בו תובע מאישום לפני תשובת הנאשם לאישום, יבטל ביהמ"ש את האישום. חזר בו לאחר מכן, יזכה ביהמ"ש את הנאשם מאותו אישום".  

 

הנה דוגמה נוספת למצב בו חזרה התביעה מאישום לפני שהנאשמת נתנה תשובתה לאישום,
מהטעם של חוסר עניין לציבור, ולמעשה כתב האישום בוטל:

הוגש כתב אישום נגד מרשתי , אשר יוחס לה שימוש/החזקה של סם מסוכן לצריכה עצמית. הוצא צו חיפוש ע"י ביהמ"ש ולפיו ניתנה הרשות למשטרה להיכנס לביתם של החשודה ובעלה, כאשר החיפוש היה אחר סמים והחשד כי בעלה של החשודה מחזיק בהם. בעת החיפוש לא היה הבעל בבית והסמים שנתפסו יוחסו למרשתי כמחזיקה/משתמשת בסמים לשימוש עצמי.

הטענה שלי היתה, כי הואיל והצו היה נגד בעלה של הנאשמת הרי החשד היה כלפיו ולא כלפיה. הואיל והיא זו שהיתה בבית בזמן החיפוש  היא "לקחה" על עצמה את החזקת הסם. מאחר ואישה לא יכולה להעיד נגד בעלה ובשל כשלים ראייתיים נוספים, במהלך הליך מחיקת רישום פלילי החלטתי לפנות ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיעכב את ההליכים המשפטיים נגד הנאשמת, כלומר , מדובר בבקשה לסגירת התיק. לאור הטיעונים שלי השתכנעה התביעה כי אין מקום להשאיר את כתב האישום על כנו ויש מקום לחזור בהם מהאישום והתוצאה- התיק נסגר מחוסר עניין לציבור.

 

לייעוץ מקצועי עבור שירותי מחיקת רישום פלילי אתם מוזמנים ליצור עימי קשר
ולקבוע פגישה ללא התחייבות.

bottom of page