top of page
Image by Ramille Soares

עבירות סמים

במדינת ישראל חל איסור על כל הנוגע לסמים מסוכנים לרבות שימוש, החזקה, יבוא, סחר וכו'.

מדובר בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, לפיה יש סנקציות וענישה מחמירה

בכל הנוגע בנושא עבירות סמים.

 

עבירות סמים – מה זה אומר?

 

אסור לאדם לגדל סם מסוכן, לייצר, להפיק או להכין אותו. כל אלה נחשבים לעבירות סמים, אלא אם ניתן לו רישיון מהמנהל. מנהל פירושו המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לעניין הנדון.

לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו - אלא אם ניתן לו רישיון מהמנהל.

לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יסחר בו, לא יעשה בו כל עסקה ולא יספקו -בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא ברישיון מהמנהל.

 

אדם שעובר על עבירות הסמים המדוברות דינו חמור.

 

ייתכן ,כי עבירת סמים שעניינה סם מסוכן תסתיים בסגירת תיק כשמדובר בכמות סם מאוד נמוכה, וזאת בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה. אך קיימת סבירות גבוהה יותר במרבית התיקים, שהמדינה תדרוש  במקרה הקל עונש הרתעתי בדמות מאסר על תנאי בכפוף לתנאים מסויימים, או רוב הסיכויים - תדרוש עונש של מאסר בפועל.

יתכנו מקרים שיגררו סנקציות נוספות: 

אדם שהורשע בעבירת סמים לפי פקודת הסמים, רשאי ביהמ"ש לפסול אותו מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים (או תקופה ארוכה יותר בנסיבות מיוחדות).

חילוט רכוש: במקרה של אדם שהורשע בעבירה של עסקת סמים, המאשימה יכולה לדרוש לחלט את רכושו. הכוונה לרכוש שהיה חלק מביצוע העבירה, כמו רכב ששימש לביצועה או רכוש שהושג, באופן ישיר או עקיף, כשכר עבירות סמים או כתוצאה מביצוע העבירה (למשל: המאשימה יכולה לדרוש לחלט כספים שנמצאים בחשבון הבנק של מבצע העבירה, את ביתו או נכסים אחרים שברשותו).

תפיסת רכוש: מדובר בתפיסה של כסף או נכסים, שקשורים באופן מסויים לביצוע עבירות סמים. במצב כזה, כדי שהנאשם לא יבריחם כל עוד מתקיים ההליך הפלילי נגדו, יש ליח' החוקרת או לתביעות/פרקליטות זכות לבקש מביהמ"ש לחלט באופן זמני/לתפוס את הרכוש כבר בשלב זה ובטרם סיום ההליך הפלילי. 

בעבודתי כעורכת דין סמים ופליליים טיפלתי במספר רב של תיקים אשר עניינם שחרור תפוס

או חילוט זמני של נכסים וכספים. הנה מספר דוגמאות:

 

 1. נאשם שיוחסו לו בכתב האישום עבירות סמים וסחר בסם מסוכן והספקה.

מדובר בשבעה אישומים ומאחר והמאשימה ביקשה לקבוע כי הינו סוחר סמים, קיבלה צו מביהמ"ש לפיו ניתן היה לתפוס

את הטרקטורון ששמש אותו לביצוע העסקאות וכן כסף שנתפס ברשותו.

הגשתי בקשה לביהמ"ש לשחרר את הטרקטורון וביהמ"ש נעתר לבקשה תוך שחרור התפוס בתנאים, כדוגמת- הפקדה כספית ואיסור שימוש בטרקטורון עד לסיום ההליך המשפטי.

 2. נאשם שטרם הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות סמים, נעצר לאחר שנתפס ברכבו 100 גרם חשיש.

הוא שוחרר כעבור יום, אלא שהיח' החוקרת (באמצעות צו של ביהמ"ש) תפסה את שני הרכבים אשר היו בחזקתו.

הגשתי בקשה לביהמ"ש לשחרר את הרכבים לאלתר. לאור נימוקיי קיבל ביהמ"ש את עמדתי וניתנה החלטה לפיה הרכבים יושבו לבעלים, כמובן בכפוף להפקדה ואי שימוש ברכבים למשך 6 חודשים.

במידה ויצא לכם להיות מעורבים בעבירת סמים,
אתם מוזמנים ליצור עימי קשר לקביעת פגישת ייעוץ מקצועית ללא התחייבות.

bottom of page