top of page
  • ורד חן

איך מוצאים רישום פלילי?

רישום פלילי, או כפי שהוא קרוי פעמים רבות - "תיק פלילי", נמצא אך ורק בחזקתה וברישומיה של משטרת ישראל, וזהו המקום היחיד בו ניתן למצוא רישומים פליליים או תעבורתיים.

הרישום הפלילי, בדומה למידע רפואי, הינו אישי וסודי ולמעט משטרת ישראל ולאדם עצמו אין לאיש רשות לעיין בו ללא אישור או ויתור סודיות פלילית בכתב.


במקרים שונים נשאלת השאלה בנושא הרישומים הפליליים, כאשר מדברים על מחיקת רישום פלילי. נושא זה שנוי במחלוקת ומציב את האדם שכנגדו עומדים וקיימים רישומים בין הפטיש לסדן. מהם, אם כן, אותם רישומים? איך מוציאים מרשם פלילי במשטרה באופן אישי? מהם הפתרונות אותם מעניק החוק במקרים כאלה? האם כל אחד יכול להוציא את הרישום הפלילי שלכם?


לא ולא! זה לא כל כך פשוט למצוא רישום פלילי במשטרה, ובמיוחד לא באופן מפורט.

איש מלבדכם אינו מורשה להוציא את הרישומים הפליליים העומדים כנגדכם, את הרישום הפלילי ו/או התעבורתי שלכם ללא הסכמתכם המפורשת, למעט המשטרה והערכאות המשפטיות. נושא הרישומים הפליליים הוא סודי ואישי, וכל חדירה אל התחום הזה הינו עבירה על החוק.


היכן נמצא הרישום, ומי אחראי על הרישום הפלילי/אי הרישום הפלילי שלכם?


הרישום הפלילי נמצא ברישומי המשטרה, ורק אתם ו/או עורך הדין מיופה הכוח שלכם יכולים לקבל אליו גישה. תוכלו להוציא את הרישומים ולבקשם תוך הגעה אל תחנת המשטרה הקרובה אל ביתכם וברשות בה אתם מתגוררים, ולבקש את המסמך המציין את הרישום הפלילי ו/או התעבורתי בהצגת תעודה מזהה (תעודת זהות/רישיון נהיגה). ניתן גם לאתר רישום פלילי דרך האינטרנט, אם כי באופן מוגבל מפאת חשש לחדירת גורם זר אל אזור המידע האישי.

האם ישנה אפשרות למחוק רישומים פליליים וכיצד?

כחלק מהרצון לשלב את העבריין בקהילה קיימות אפשרויות למחיקת הרישומים והתיקים הפליליים.

פעולה זו תתבצע על ידי עורך דין אשר יגיש בקשה לנשיא המדינה ובה יפנה למעשה למחלקת החנינות. לאחר נימוקים בהם יודגשו הנזקים שנגרמים לבא כוחו, תעבור הבקשה באמצעות מחלקת החנינות שבבית הנשיא לפרקליטות, לקבלת עמדתם בנושא. לאחר קבלת חוות דעתם תינתן החלטה בעניין שתכריע האם למחוק את הרישום הפלילי ו/או התעבורתי או להשאירו.


האם זה חוקי מצידו של המעסיק לבקש "תעודת יושר" /הצגת תדפיס פלילי?


לא. על פי חוק אין זה חוקי מצד המעסיק, וזכותכם לסרב להציג את "תעודת היושר" שלכם. במקרה של אי קבלה לעבודה בהסתמך על תעודת היושר או סירוב קבלה לאחר הסירוב, באפשרותכם לתבוע את המעסיק על הפרת זכויות הפרט והפרת זכויותיו של אדם להשתלב בקהילה.

באשר לשאלה "כיצד מעסיקים יכולים למצוא רישום פלילי עליי?" ניתן להניח, כי המעסיק יכול למצוא רישום פלילי באינטרנט בפסקי דין השונים. כיום בעידן האינטרנטי ישנה אפשרות לבדוק כמעט כל דבר ברשת ללא הרשאה או כניסה לארכיונים פרטיים. מידע בדבר רישומים או פסקי דין פליליים או בעלי עניין לציבור מופיעים בפורטל התקדימים של משרד המשפטים ועל אף החוק הנ"ל, אין מנוס מגילוי רישומים, משפטים או פסקי דין על ידי המעסיק – כך שמדובר בקושי משמעותי ומאתגר ביותר בקרב עבריינים ובעלי רישומים מהעבר.

התייעצות עם עורך דין ואפשרות להגשת בקשת מחיקת רישום פלילי גם בארכיונים היא מעט מאתגרת, אך אפשרית.3,656 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page