top of page
  • ורד חן

האם העלמת מס היא עבירה פלילית?

אחת התופעות השליליות הנפוצות בישראל היא העלמת מס. התופעה נחשבת למקובלת בעיני רבים שבוחרים להעלים מס ולהגדיל את הרווחים הכספיים, מאשר לדווח באמינות על הסכומים שהם מרוויחים ולשלם את המיסים המבוקשים על ידי הרשויות במדינת ישראל.


מדוע תהליך העלמת המס כה נפוץ בישראל?


למרות שמדובר בתופעה שכיחה הנחשבת פופולרית בקרב לא מעט עצמאיים, מדובר בעבירה פלילית לכל דבר. לא מעט אנשים אף מתגאים בקרב חבריהם שהם הצליחו להימלט מתשלום המס המלא בזכות פעולה פשוטה, אך בפועל מדובר בעבירה שדינה מאסר. אחת הסיבות שהעלמת מס נפוצה כל כך בארץ, היא בעיקר בשל קלות הביצוע המתאפשרת לכל מי שמעוניין לבצע זאת. פעולת ההשתמטות המוכרת ביותר היא כמובן הימנעות מדיווח על הכנסות מסוימות, כמו למשל - הדפסת קבלה בתשלום נמוך יותר עבור אדם שרכש מוצר בסכום גבוה יותר, או קבלת תשלום במזומן ללא הדפסת קבלה כלל. באופן זה, ההכנסה התקופתית המדווחת הינה נמוכה יותר, ומאפשרת לבעל העסק או העצמאי לשלם פחות מס ממה שהיה אמור לשלם. אפשרויות נוספות להעלמת מס הן הוצאות פיקטיביות של עסקאות שכלל לא נערכו, הצגה של הוצאות פרטיות כהוצאות עסקיות, או אף קבלת הקלות במס על ידי דיווח שקרי של זכאות.


מהו הליך גילוי מרצון?


חשוב לזכור, כי למרות שתופעת העלמת המס הינה שכיחה, שכיח מאוד גם להיתפס בגינה. משטרת ישראל ומס ההכנסה עובדים לילות כימים כדי לאתר כמה שיותר עברייני מס, ובמקרים רבים מעלימי המס אכן נתפסים. לכן, גם אם בחרתם בעבר לבצע את העבירה הפלילית הזו, אך התחרטתם על כך בהמשך, טוב יהיה אם תכריזו על כך ותשלמו את חובכם בקלות ובמהירות באמצעות הליך גילוי מרצון. במסגרת הליך זה יכול המעלים לשלם את חובו תוך זמן מוקצב שנקבע על ידי המדינה ורשות המיסים, באמצעות וידוי בפני הגורמים הרלוונטיים ותשלום החוב המקורי, מבלי לשלם קנס מוגדל. הליך זה מאפשר לכל אדם שביצע עבירת מס לנקות הן את חובו והן את מצפונו.


מהו היתרון הגדול של ההליך?


במסגרת הליך גילוי מרצון יכול האדם לא רק לשלם את חובו, אלא גם לעשות זאת באופן אנונימי בו הוא ייוצג על ידי גורם נוסף (דוגמת עורך דין), כך שאין הוא מתחייב למעשה לשלם את החוב. היה והוא אינו עונה על אחד הקריטריונים של רשויות המס עבור אנשים שזכאים להשתתף בתהליך הגילוי מרצון (למשל, במקרה של חוב גבוה מחצי מיליון שקלים) או שמא הוא אינו הצליח להגיע עם רשויות אלה להסכמות הרי שאז ינוהל נגדו הליך פלילי ,קרי; יוגש נגדו כתב אישום ובסיום ההליך יוכרע האם הינו זכאי או שמא יורשע ובהתאם לכך יושתו עליו העונשים הרלוונטיים לענייננו.45 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page